Miyokardit

Miyokardit

 MİYOKARDİT

Kalp kası hücrelerinin çeşitli nedenlerle nekroz ve dejenerasyona uğramasına neden olan inflamatuar bir hastalıktır.
En sık etkenler virüslerdir, bunlar arasında en sık Coxsackie B, Coxsackie A, Parvovirüs B19, EBV, CMV, KKK ve İnfluenza'dır. Bunun yanında bakteriler, fungal etkenler ve protozoalar miyokardit yapabilir. 
Akrep sokması da Miyokardit yapar.
Viral etkenler kalp kası hücrelerine yerleşip inflamasyona neden olur. Ortama gelen Naturel Killer, Nötrofiller inflamasyonu arttırır ve sitokin salgılar. Üretilen sitokinler, NK ve Nötrofiller Kalp kasında hasar yapabilir.
Parvovirüs B19 ve Protozoaların yaptığı enfeksiyonu birbirinden ayırt etmek öenmlidir. Parvovirüsler miyositlerin yanında koroner endotelini de tutar ve iskemiye neden olur. Protozoalar ise lenfosit ve eozinofillerden oluşan fokal infiltrasyon odakları yapar.
Viral miyokardit en sık yenidoğan döneminde görülür. Hepatit, ensefalit eşlik edebilir. 
Yapılan Fizik Muayenede iştahsızlık, letarji, ateş veya hipotermi, siyanoz, taşikardi ve kardiyomegali gözlenir.(Yenidoğanda kardiyomegali sınırı =>0.60)
Kalp yetersizliği bulgularının olduğu ve bunları açıklayacak herhangi bir neden bulunamadığında miyokardit akla gelmelidir.
miyokardit nedir etkenleri nelerdir coxsackie virüsler


Miyokardit EKG Bulguları

Çekilen EKG'de sinüs taşikardisi, Aritmiler, V5,V6'da düşük amplitüdlü Q dalgası veya Q dalgası yokluğu, düşük amplitüdlü T veya ters T dalgası görülebilir. ST değişikliği saptanır.
Tele'de kardiyomegali ve pulmoner ödem görülebilir. Yapılan EKO'da kalp odacıklarında dilatasyon ve fonksiyonlarda azalma ve perikardiyal efüzyon görülür.

Miyokardit Tanı

Viral antikor titrelerinde 4 kat ve daha fazla artış anlamlıdır. Troponin, CK-MB, ESR(erythrocyte sedimentation rate), LDH, PT(Protrombin Time) artışı görülür. Endomiyokardial biyopsi ile tanı kesinleşir. 

Tedavi

Tedavisi kalp yetmezliği ile aynıdır, yalnız 2 öenmli fark bulunmaktadır. Burada IVIG etkilidir. 2. durum ise digoksin verilecekse yarı dozda ve yavaşça verilmelidir. Bunların yanında inflamasyonu baskılayıcı ajanlar olarak TNF-alfa blokür, Kortikosteroid verilebilir.

Kalp yetmezliği tedavisi: Temel olarak 3 ilaç kullanılır dopamin, dobutamin ve milrinon. Dopamin ve Dobutamin sırasıyla azalan şekilde refleks taşikardi yapar. Milrinon'un böyle bir yan etkisi yoktur.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar