Ön Kol Kemikleri

Ön Kol Kemikleri

 Radius ve Ulna 

Ön kolun yapısında iki kemik yer alır.Distal tarafta Radius ve medial tarafta Ulna.Bugün bu yazımızda ikisini de inceleyeceğiz.

Radius ve ulna'nın önden görünümü-sağ kol.

Radius = 

Radius'un caput kısmı (caput radii) proksimalde bulunur.Fovea articularis (kraniyal) ve circumferentia articularis (lateral) isimli iki eklem yüzeyi içerir.Bu eklem yüzeyleri dirsek ekleminin yapısında yer alır.

Distal radius epifizinde yer alan İncisura ulnaris , articulatio radioulnaris distalis ekleminin yüzeyidir.

Sağ kol Radius'u önden görünüm-*ekstensor kasların yapıştığı yer

Radius'un hangi tarafa(sağ-sol) ait olduğunu anlamak için lateral tarafta bulunan Proc.styloideus radii'nin pozisyonuna bakarak anlayabiliriz.

Ulna=

Ulna'nın proksimal kısmında incisura trochlearis ve incisura radialis denen iki eklem yüzeyi bulunur.Tıpkı radius'ta olduğu gibi ulna'nın da diyafizinde 3 adet kenar vardır.

Ventral yüzde,m.brachialis'in tutunma yeri olan tuberositas ulnae bulunur.


Ulna'nın ne tarafta olduğunu lateral kısmında bulunan Incisura radialis'in pozisyonuna  bakarak anlayabiliriz.

Not=Radius ve Ulna'nın caput kısımları ince,uçları ise kalındır.Radius'un caput kısmı proksimalde iken (dirsek ekleminde),ulna'nın caput kısmı distalde (bilek eklemi) yer alır.

Dirsek radyografi görüntüsü-sol kol

Klinik-HUETER Üçgeni=

a-)Ekstensiyon durumunda dirsek eklemine arka taraftan bakıldığında Humerus'un epikondilleri ve Olecranon'un tepelerinin aynı çizgide bulunduğunu görürürüz.
b-)Fleksiyonda ise bu üç noktanın birleşimi eşkenar üçgen oluşturur.

Kırık veya çıkıklarda bu üçgenin şekli bozulur ve röntgende bunun tespiti teşhisi sağlar.


Yazar=Alp B.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar