Hipokratik Tıp

Hipokratik Tıp

Hipokratik Tıp Nedir?


Hipokrat Kimdir? 

MÖ 460-MÖ 370 tarihlerinde  Kos adasında yaşayan bir hekimdir.,Asklepiades ailesindendir.


Asklepios Tıbbı=Hipokratik tıp, Asklepion tıbbına kavramsal çerçeve açısından alternatiftir. Hipokratik tıbbın önerdiği tedaviler de bilinen yöntemlerdir. Ancak bu iki görüş arasında bir çatışmaya rastlanmamıştır.Bu yöntem Hipokrat'tan önce yaygındı.

Hipokratik Tıbbın Özellikleri=Hastalıklar doğal süreçlerdir. Hastalık belirtileri, vücudun bu sürece verdiği tepkilerdir. Hekimler hastalık karşısında doğal kuvvetlere yardımcı olmalıdır. Gözlem, klinik tecrübe önemlidir.Etik değerlerden bahsedilmiştir.Teşhisten çok prognoz ve tedaviye önem verilir.

  Hasta başı klinik ders vermeye dayanır.İnsan bir bütün olarak değerlendirilir.Teorik çerçeve-dini ve büyüsel açıklamalar yoktur.

Tedavi Edici Doğa=Natura Medicatrix. 

Hekim doğanın hizmetçisi ve tercümanıdır. “Primum non nocere”-->öncelik zarar vermemedir.

Antik Yunan Doğa Felsefesi= Empedocles ve çağdaşı Anximander MÖ 450 yılında gözlemle elde ettikleri verileri rasyonel akıl yürütme ile değerlendirerek bir evren görüşü oluşturmuştur. Yunan kültüründe olgu dünyası ile değerler dünyası bir bütündür.

İlk Yunan felsefi dünya görüşü kozmojenik ya da monistik (tekçi) olarak bilinir.  

Evren (makrokozmoz) = Bütün. 

İnsan (mikrokozmoz) = Parça.Bütün ile parçanın yapıları ve işleyişi aynıdır. Parça ile bütün karşılıklı olarak sürekli bir değişim ve etkileşim içindedir. Parçaları birbirine bağlayıp bütünü yaratan güç, “sevgi bağı” nın gücüdür. 

4 ana elementle ilişki halinde olan 4 zıt kuvvet vardır.

Dört Humor Teorisi = Katı-İskelet.Sıvı-

Vücut sıvıları (4 Humor);Kan,Flegma (balgam, irin, mukozal sıvılar), Sarı safra, Kara safra. 

Gaz-Ruh.

Hipokrat’a Göre Sağlık=İnsan 3 halde bulunur. Sağlıklı, hastalıklı, ne sağlıklı ne hastalıklı.Hipokrat sağlığı, bu humorlerin doğru oranda bir arada oldukları, hem güç hem de miktar olarak uygun bir şekilde karıştıkları hal olarak tanımlamaktadır.

 


Hipokratik Eserler=“Hipokratik Külliyat” --> Kos, Knidos, Sicilya gibi yerlerden derlenen MÖ 4. yy’da İskendireye kütüphanesinde bir araya getirilen (72 adet ) eserlerdir. 

Epidemi, Antik Tıp, Tanrılar,Hava-Su ve Yer, Kutsal Hastalık, Aforizmalar'da Hipokratéın eserlerindendir.
 

Aforizmalar= Aşırı derecede olan uyku ile uykusuzluğun her ikisi de kötü alametlerdir. Kendiliğinden gelen yorgunluklar hastalıkların habercisidir. Aynı zamanda ayrı ayrı başgösteren iki ıstıraptan şiddetlisi hafif olanı susturur.

 

Yazar= Alp B.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar