Scapula Kemiği

Scapula Kemiği

Scapula (Kürek) Kemiği

Omuz kuşağı kemiğidir. Gövdenin posterolateralinde (arka yan), 2-7. Kaburgalar hizasında yer alan üçgen şeklinde yassı bir kemiktir. Üç köşesi, üç kenarı ve iki yüzü vardır.
scapula anatomisi

Fossa supraspinata’ya musculus supraspinatus; fossa infraspinata’ya ise musculus infraspinatus tutunur.

Her iki tarafın trigonum spinae’sini birleştiren dördüncü göğüs omuru hizasında bulunan tasarılı çizgiye linea interspinalis adı verilir. Acromion omuz çıkıntısını oluşturur. Üst ekstremitenin ölçülmesinde kullanılan bir noktadır. 

Processus coracoideus kuş gagasına benzer.

Scapula-arka taraftan.

  Scapula ; üçgen biçimli,ağırlıklı olarak yassı bir kemiktir.Collum scapulae adında kısa bir boyun kısmı vardır.Cavitas glenoidalis isimli hafif bir eklem çukuru vardır.Buradan Humerus ile birleşir.

   Proc.corocoideus 'un medialinde ve margo superior'un içinde incisura scapulae adında bir çentik bulunur.Bu incisura'nın üzerinde lig.transversum scapulae superius isimli ligament yer alır ve adeta köprü gibi uzanır.

  Facies posterior'da bulunan Spina scapulae'nin basis(taban) kısmında bulunan lig.transversum scapulae inferius isimli ligament,scapula'nın collum kısmına uzanır.

  Spina scapulae , aynı zamanda arka yüzdeki kasların yapışmasında önemli rol alır ve T harfi şeklindedir.

Radyografik görüntü.Önden sol.


Scapula ve Clavicula önden görünüş.


Klinik= N.suprascapularis, lig.transversum scapulae superius tarafından uçları birleştirilen İncisura scapulae'nin altından geçer.

Bu bağın kemikleştiği durumlarda,sinir burada sıkışabilir ve bu sebeple kolun abdüksiyon ve dış rotasyonunda önemli kaslarda(M.supraspinatus ve M.infraspinatus) güçsüzlüğe yol açabilir.


Yazar=Alp B.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar