Humerus Kemiği

Humerus Kemiği

 Humerus ( Kol ) Kemiği

Humerus üst ekstremitenin en uzun ve sağlam kemiğidir.Fossa çukurlukları ön kola geniş hareket imkanı sağlar.Ön kol kemiğidir.

Humerus kemiği anatomisi kemik anatomisi
Önden bakış(sağ humerus)

humerus kısımları caput humerus
Arkadan (sağ humerus) ve üstten bakış

  Caput humeri-Cavitas glenoialis ile birleşmektedir(scapula'daki oyuk).

  Collum anatomicum ( anatomik boyun ),caput humeri'yi lateralde kalan tuberculum majus'tan ve ventral yöndeki tuberculum minus'tan ayırır.

  Tuberculum'ların distalinde bulunan collum chirurgicum,humerus fraktürlerinin(kırıklarının) en sık görüldüğü yerdir.

  Humerus'un distal ucunu condylus humeri meydana getirir.Bu anatomik oluşum; dirsek ekleminin her iki eklem yüzeyi olan trochlea humeri medial/ulnar ve capitulum humeri lateral/radial 'i içerir.

  Her iki eklem yüzeyinin üst kısmında,fleksiyon esnasında her iki ön kol kemiğine temas eden 2 girinti yer almaktadır; medial yönde fossa coronoidea(ulna ile eklem yapar),lateral yönde bulunan fossa radialis.

  Dorsal tarafta bulunan fossa olecrani,ulna'nın olecranon kısmı ile eklem yapar ve dirseğin aşırı ekstansiyon hareketini engeller.

  Epicondylus medialis'in dorsalinde(arkasında) sulcus nervi ulnaris bulunur.Bu sulcus içindeki n.ulnaris palpe edilebilir şekilde deri altında yer alır.Palpasyon sırasında,n.ulnaris buradaki kemik tarafından basıya uğradığından,burada ağrılı bir rahatsızlık oluşur (müzisyen kemiği).

Dirseğe arkadan radyografik bir bakış.


KLİNİK; Collum chirurgicum humerus’un en zayıf yeridir. Buradaki Kırıklarda yakın komşuluk nedeniyle nervus axillaris, arteria ve vena circum flexa humeri posterior zedelenebilir.

Corpus humeri kırıklarında nervus radialis ve arteria profunda brachii yaralanabilir.

Humerus’un suprakondiller kırıklarında nervus medianus ve arteria brachialis zedelenebilir.

Epicondylus medialis kırığında nervus ulnaris zedelenebilir.

a-) Humerus kırığı;radial sinirde hasara sebep olabilir.   

b-)humerus başında kırılma;axillar siniri yaralayabilir.


Klinik Notlar= Düşmelere bağlı Humerus kırıkları çok sık görülür.Proksimal kırıklarda,collum chirirgicum'u saran besleyici arterler ( A.cumflexa humeri anterior et posterior) ve N.axillaris hasar görebilir.

Gövde kırıklarında veya kırıkların cerrahi tedavisi esnasında,N.radialis hasar görebilir ve hastada radial sinir lezyonu belirtileri görülür.Ayrıca sinir bu seviyede sıkışırsa "park bench sendromu" görülebilir.

Distal kırıklarda sulcus nervi ulnaris içerisinde uzanmakta olan N.ulnaris zarar görebilir.Sinir bu bölgede yüzeyel seyrettiğinden ötürü hasara açıktır.Bundan dolayı N.ulnaris lezyonları üst ekstremitenin en sık görülen sinir lezyonlarındandır.

Omuz Çıkığı=

İlk görsel; ARLT yöntemiyle çıkan kol minderli bir sandalyenin sırtına yerleştirilir.Doktor fleksiyondaki kolu humerus başı eklem çukuruna oturana kadar çeker.

İkinci görsel; Luxatio Subcoracoidea denen bu tür çıkıklarda caput humeri,proc.coracoideus'un altına fırlar.Omuz çöker ve kol biraz uzamış gibi gözükür.

Normal anatomisi-önden dislokasyon-arkadan dislokasyon


Ve son olarak omzu çıkmış bir birey.
Yazar= Alp B.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar