Clavicula Kemiği

Clavicula Kemiği

Clavicula(Köprücük Kemiği) 

Omuz kuşağı (clavicula ve scapula) kemiklerindendir. Clavicula,sternum ve scapula'yı birbirine bağlar.Kolayca palpe edilebilir.
  
   Medial ucu olan extremitas sternalis daha kalınken,lateral ucu extremitas acromialis daha yassıdır. Clavicula 2 kıvrım nedeniyle hafif bir S şekline sahiptir.Ventral yönde (önden bakış) kemiğin lateral kısmı konkavdır,medial kısmı ise konvekstir.


clavicula anatomisi


  Dorsal yönde(arka tarafta) lateral kıvrımın(vücut merkezinden uzak kısım) alt tarafında tuberculum conoideum küçük bir apofiz olarak yer alır.Buradan çıkan linea trapezoidea laterale doğru seyreder. Lig.coracoclaviculare'nin her iki kısmı da bu oluşuma yapışır.

Sulcus musculi subclavii adındaki oluğa m.subclavius kası tutunur.

Kemik foramen nutricium'dan beslenir.


Yukarıdaki resimde clavicula'nın önden görünüşünü görüyorsunuz.Üstteki ön düz iken,alttaki kemiğin ters çevrilmiş halidir.

-)Clavicula fetusta en erken kemikleşmeye başlayan (intrauterin 5. hafta) ve kemikleşmesi en son tamamlanan kemiktir.Kan üretiminin ilk başladığı kemiktir. 

-)İskelette hem intramembranöz hemde endokondral kemikleşme gösteren tek uzun kemiktir. 

-)Vücut kemikleri arasında en yüzeyel ve kolay kırılabilenidir. İki ucu, iki yüzü, iki kenarı ve bir gövdesi vardır. 


Radyografik görüntü. 


KLİNİK; Üst ekstremiteye uygulanan kuvvetin aksiyel iskelete iletilmesini sağlar. Kırılma kemiğin en zayıf yeri olan orta ve 1/3’lük dış yanın birleşme yerinde gerçekleşir.Burada görülen fraktürlerde ; kolun ağırlığı sebebiyle clavicula'nın lateral kısmı aşağı çekilir,medial kısmı ise yukarı gider.Buna piyano tuşu fenomeni denir.Yazar=Alp B.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar