Kalp Sesleri - Üfürümler

Kalp Sesleri - Üfürümler

 KALP SESLERİ


Kalp sesleri, kalp kapakçıklarının kapanmasından dolayı duyulan seslerdir. Kalp sesleri 4'e ayrılır. S1, S2, S3 ve S4 diye isimlendirilir. S1 ve S2 tamamen fizyolojiktir. S3 30 yaş üzerinde duyulması patolojiktir. S4 ise tamamen patolojiktir.

S1

Ventriküllerin kasılması sonucu mitral ve triküspit kapakçıklarının kapanmasından duyulan sestir. 
Dolgun frekansı düşük bir sestir. S2 sesinden daha yüksektir.
En iyi mitral odaktan duyulur. (Mitral odak : Sol 5. intercostal aralık ve clavikular orta hattın kesiştiği yer.)
Ventriküllerin kanı aorta ve pulmoner artere pompalaması esnasında duyulur. Fizyolojiktir. 

S2

s1 s2 s3 s4 sesleri, kalp sesleri, üfürümlerSemilunar kapakçıklarının(Aort ve Pulmoner kapak) kapanmasından duyulan sestir. Kısa ve keskin bir sestir.
En iyi aort odağından duyulur(Aort odak : Sağ 2. intercostal aralık sternumun yanı.)
Atriumların kasılması esnasında duyulur. Fizyolojiktir.

S3

Diyastolün erken döneminde duyulur. Kapakçıkların vibrasyonundan kaynaklanan bir sestir. 30 yaşından sonra duyulması patolojiktir. 
En iyi apeksten duyulur. Ventriküler Septal Defekt veya Kalp yetmezliğinin erken bulgusu olabilir.
Ventriküler Gallop olarak da bilinir. 

S4

En iyi apeksten duyulur. Duyulması Patolojiktir. Diyastolün geç döneminde duyulur. 
Atrial Gallop olarak da bilinir. 

ÜFÜRÜMLER

Üfürümler 1-6 arasında derecelendirilir. Genellikle bir patoloji sonucu duyulur. Sistolik ve Diastolik üfürüm olmak üzere 2'ye ayrılır.

Sistolik Üfürümler

Erken sistolik üfürüm, sistolde başlar midsistolde sonlanır. Midsistolik üfürüm, S1'den sonra başlar, S2'den önce sonlanır. Geç sistolik üfürüm, midsistolde başlar S2'de sonlanır. Holosistolik üfürüm, tüm sistol boyunca duyulur. S1 ve S2 sesini zayıflatır. 

Diyastolik Üfürümler

Erken diyastolik üfürüm, S2 ile başlar. Middiyastolik üfürüm, S2'den sonra başlar ve S1'den önce sonlanır. Geç diyastolik üfürüm S1'den hemen önce sonlanır. Bundan dolayı presistolik üfürüm de denir. 

Holosistolik(Pansistolik) Üfürüm 

Sternumun sol alt kenarından duyulan pansistolik üfürüm ventriküler septal defektine bağlıdır. Apekste işitilmesi durumunda mitral yetersizliği düşündürmelidir. Triküspit yetersizliğinde de duyulabilir. 

Ejeksiyon Üfürümleri

Önce şiddetlenip sonra azalan tarzdadır. Pulmoner ve aort darlıklarında ejeksiyon üfürümü duyulur.
  • Sistolik üfürümler her zaman patoloji sonucu gerçekleşmezken, Diastolik üfürmlerin hepsi patolojiktir.
  • Sağlıklı çoçuklarda duyulan masum üfürümler genelde midsistoliktir. 

Fonksiyonel Üfürümler

Ateş, enfeksiyon, anemi nedeniyle oluşan veya hareketle oluşup istiharatte sonlanan kısa sistolik ejeksiyon üfürümü niteliğindedir. Patolojik önem taşımazlar. Bu tip üfürümler inspriumda kaybolular.

murmur kalp patolojik sesler üfürümler


Yorum Gönderme

0 Yorumlar