Güçlü İletişim Becerileri Taktikleri

Güçlü İletişim Becerileri Taktikleri

İletişim Becerileri

İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin bir kişiden, diğer kişiye, karşılıklı olarak aktarılması ve kişilerin birbirini anlamasıdır. Bütün bunları yapabilmek için dinleme ve kendini anlatma becerilerini geliştirmek gerekir.Bu beceriler olmadan iletişim sağlıklı yürümez.


Dinleme becerileri

1- Silahını elinden alma yöntemi: Karşınızdaki kişinin söylediklerinde bir gerçeklik payı bulun. Hiç kimse yüzde yüz yanılmış olamayacağına göre, söylediklerinde belirli ölçüde haklı olduğu bir yan vardır. Karşınızdaki kişiye bir ölçüde katıldığınızı söyleyin. Karşınızdaki kişiye meydan okumaya kalkışmadan ‘’Ben…..hissediyorum’’ şeklinde anlatın.

2- Eşduyum (empati)=Karşınızdaki kişinin ne söylediğinden ve nasıl söylediğinden, onun ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışın. ‘’Sanıyorum…………..demek istiyorsunuz’’ gibi bir cümle ile geri bildirim verin.

3- Araştırma, soruşturma= Çoğu insan yaşadığı duyguları açıkça anlatmaktan korkar. Karşınızdaki kişiden, onun kendini kötü hissetmesine yol açan özgül sorunları ile ilgili olarak daha çok şey söylemesini isteyebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını incitecek ne yaptığınızı ya da ne söylediğinizi doğrudan sorun.Nazik davranın.

Kendini anlatma becerileri

1- Ben, kendimi………hissediyorum deyişleri=‘’Sen’’deyişlerinden kaçının. Hemen her zaman eleştirici ve yargılayıcı bir hava verir, tartışmaya ve kavgaya yol açar.

2- Gönlünü hoş etmek= İnsanların en büyük korkuları aşağılanmak, dışlanmak ya da yargılanmaktır. Karşınızdaki kişiye kızgın bile olsanız, ona katılmıyor bile olsanız, ona saygı gösterdiğinizi ve onun sizin için önemli olduğunu açıkça belirtmelisiniz.

Etkin iletişimin ilk koşulu: Dinleme=Gerçek dinleme, karşınızdaki kişinin ne söylediğini, ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve gereksinimlerini gerçekten anlamaya çalışmak demektir.

Dinlemeyi zorlaştıran etkenler=Karşılaştırma,Aklından geçenleri okumaya çalışmak,Ön hazırlık yapmak,Süzgeçten geçirme,Yargılama,Düşler dünyasında olma,Özdeşleştirme, Öğüt verme,Ağız dalaşına girme,Haklı olmaya çalışma,Konuyu saptırma,Yatıştırma.

Birini gerçekten duymak istiyorsanız;

1- Bütün dikkatinizle dinleme                                                                                                                                                       2- Konuşmanın içeriği ile birlikte eşlik eden duyguları da anlama                                                                                 3- Duyduklarınız ve anladıklarınız konusunda geri bildirim verme  gibi unsurları yerine getirmelisiniz.

Etkin iletişimin ikinci koşulu: Açılma=Açılma, insanın kişisel bilgilerini, görüş, düşünce ve duygularını açığa vurması demektir. Başkalarına açıldıkça, kendinizle daha çok yüzleşir, kendinizle ilgili olarak, giderek daha çok bilgi sahibi olursunuz.

Etkin iletişimin üçüncü koşulu: Kendini anlatma=Kendinizi açıkça ve etkin biçimde anlatabilirseniz karşılıklı olarak birbirinizi daha iyi anlarsınız.

Etkin iletişimin dördüncü koşulu: Eksiksiz iletiler= Eksiksiz bir ileti gözlemleri, görüşleri, duyguları ve istekleri içerir. Örn: ‘’Evlilik yıldönümümüzü yine unuttuğuna inanamıyorum’’ demek yerine ‘’İki yıldır üst üste evlilik yıldönümümüzü unutuyorsun (gözlem). Bana öyle geliyor ki evlilik yıldönümümüzü hatırlamak senin için bir öncelik taşımıyor (görüş). Senin için önemsiz olduğum duygusuna katılıyorum. Gerçekten incindim (duygu). Evlilik yıldönümümüzü birlikte kutlamak isterdim (istek).Gibi cümleler kurularak iletişim güçlendirilebilir.

Etkin iletişimin beşinci koşulu: Duyguları yönetme (Öfkeyle başa çıkma)= Öfke diğer duyguların çöp tenekesi gibidir. Acı veren diğer duygular da öfkelenmeye yol açar. Çoğu zaman altta yatan söz konusu duygulara karşı gösterilen güçsüzlüğe karşı bir savunma olarak ortaya çıkar.Tehlikelidir.

İletişimde sorun çıkartacak hatalı kendini anlatma yolları= İnsanların sizin aklınızdan geçenleri okumalarını bekleme,Söylenmesi gerekeni erteleme,Doğrudan anlatım yerine soru sormayı seçme, Beden diliyle tutarsızlık gösterme,Çift ileti verme,Alaycı olmak, Konudan konuya atlamak,Geçmişi deşme,‘’sen’’ iletileri ile suçlamak,Genel olumsuz damgalama, Gözdağı verme, gözünü korkutma,Karşı eyleme geçme.

İletişimin üç biçimi=

Edilgin tutum (Ben konunun uzmanı değilim, onu demek istemiyorum, demek istiyorum ki) gibi.

Saldırgan tutum (öldürücü sessizlik, çığlık çığlığa bağırma, gözleri kısma) olarak örneklendirilebilir.

Kendini doğru ortaya koyan tutum=Kendini doğru ortaya koymak için;Ben deyişleri,Eleştirileri göğüslemek,Geri bildirim vermek,Gölge düşürmek,İleri araştırma gibi yöntemler kullanılabilir.


Yazar= Alp B.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar