2020 Temmuz Doktor Maaşları

2020 Temmuz Doktor Maaşları

2020 Temmuzda Doktorlar Ne Kadar Maaş Alıyorlar?

Toplumumuzda doktorlar çok iyi kazanırlar diye bir algı var.Bu algı kısmen doğru kısmen yanlıştır.Biz bu yazımızda Kamuda doktorların 2020 yılı itibariyle ortalama ne kadar kazandıklarıyla ilgili bir inceleme yapacağız.   Doktor gelirleri maalesef son 10 yıl içinde çok büyük oranlarda erimiştir.Buna sebep olarak SUT fiyatlarının son 10 yıldır güncellenmemesi ( geçen aylarda %20 zam yapıldı ancak 10 yıllık enflasyonun yanında nedir ki ) , hastanelerde personel sayılarının artması ve onların da döner sermayeden ödenek alması , sabit dönerin hastane bütçesinden ödenmesi,tedavi işlemlerinin çok cüzi miktarlarda performans geliri yaratması gibi birçok sebep gösterilebilir.

  2020 yılında 1/4 uzman doktor maaşı 8.675 TL'dir. Bunun +25 yıllık bir hekim maaşı olduğunu unutmamak gerekir.Yeni başlayan bir uzman hekim yaklaşık 8.100 civarı kazanacaktır.Bu meblağın 4500 'ünün gerçek maaş olduğunu, 3500 TL de sabit dönerden oluştuğunu belirtmek gerekir.Yani aslında uzman hekim maaşı 4500 TL'dir. Maalesef doktorlar bu 4500 TL üzerinden emekli olmaktadır ve emekli ikramiyelerini almaktadır.
2008 sonrası memuriyete başlayan doktorların emekli maaşları aşağıdaki gibidir,;
Görüldüğü gibi çok düşüktür bu maaşlar. Doktorlar bu yüzden sabit dönerin de maaşa eklenmesini ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesini talep etmektedirler. 2008 ' den önce memuriyete başlayan uzman doktorların emekli maaşı ise görece daha iyi olup 6 bin TL civarındadır.

   Pratisyen Hekim maaşlarına bakacak olursak , 2020 Temmuz itibariyle yeni başlayan pratisyen hekim 6986 TL maaş almaktadır.Bunun yine 3500-3300 gibi oranlarla asıl maaş/sabit döner olduğunu hatırlatmak gerekir.1/4 seviyesindeki bir pratisyen hekim ise 7.704 TL almaktadır.

  Görüldüğü üzere doktor maaşları oldukça düşüktür. Günümüzde herhangi bir memurdan az maaş almaktadırlar.Verilen eğitim ve emeği de hesaba katarsak doktor maaşlarının bu denli düşük olması kabul edilemez bir durum oluşturmaktadır.Buna karşılık bazı kesimler döner sermayeden bahsedebilir.Ancak maalesef 2020 Temmuz itibariyle döner sermaye verebilen yerler bazı şehir hastaneleri ve gelişmemiş bölge hastaneleridir.Geri kalan hastanelerde ya ek ödeme 0 dır ya da çok azdır.
  
  Nöbet ücretlerinden bahsedecek olursak, 36 saatlik nöbetlerle karşılaşan hekimler bunun 24 saatinde saat başı 20 TL gibi cüzi rakamlarla ödeme almaktadırlar(diğer saatler normal mesai sayılıyor).Nöbet ücretleri mesai saatleri dışında olduğu için bu ücretleri maaşa dahil etmek mümkün değildir. Ayrıca 7 nöbetten fazlasını devlet ödememektedir.Çoğu dahili ve cerrahi branşta asistan hekimler aylık 10-15 nöbete yasadışı bir şekilde zorlanmaktadır.

 Not=Asistan hekim maaşları pratisyen hekimle aynıdır.

Yazar=Alp B.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar