10 Nervus Vagus Kranial Sinirler

10 Nervus Vagus Kranial Sinirler

NERVUS VAGUS

Kafa sinirlerinden en uzun olan nerves vagus 10. kranial sinirdir. Motor lifleri nukleus ambiguus'dan çıkar. Yumuşak damağın, Larenksin ve farenksin bütün kaslarını innerve eder.(M. tensor veli palatini ve M. stylofarengeus hariç.) Visseral motor lifleri nerves vagus'un dorsal motor nukleus'undan çıkarak torasik ve abdominal organlara dağılırlar. Efferent lifleri parasempatik etki gösterir. Vagus lezyonun olduğu tarafta nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve kalp ritminde düzensizleşme görülür.
Kafatasını formaen jugulareden geçerek terkeder. Daha sonra damar sinir paketi içinde göğüs boşluğuna girer. Boyun ve göğüs dallarını verdikten sonra özefagusun önünde ve arkasında seyrederek karın boşluğuna ulaşır. Flexura coli sinistra'ya kadar ilerler.
Çekirdekleri bulbus'dadır. Foramen jugulare'nin altında iki gangliyonu vardır. Ganglion superior(jugulare) ve Ganglion inferior(nodosum.

Kranial Sinirler

kafa çifti sinirleri
Nervus Vagus Kranial Sinirler
Resim : wikipedia

Yorum Gönderme

0 Yorumlar