5 Nervus Trigeminus Kranial Sinirler

5 Nervus Trigeminus Kranial Sinirler

NERVUS TRİGEMİNUS

Motor ve duyusal işlevi olan 5. kranial sinirdir. Nervus ophtalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibularis diye isimlendirilen 3 dalı vardır. 

N. Ophtalmicus (oftalmik sinir)

5. kranial sinirin tamamen duyusal liflerinden oluşmuş en küçük dalıdır. N. ophtalmicus: n. frontalis, n. lacrimalis ve n. nasolacrimalis olmak üzere 3 parçaya ayrılır.

N. Maxillaris 

5. kranial sinirin tamamen duyusal liflerinden oluşmuştur. Üst dudak, yanak maxillar böldegedki dişler damak ve bir kısım yutak mukozasının duyusunu alır. 

N. Mandibularis

5. kranial sinirin en kalın dalıdır. Motor ve duyu lifleri içerir. Foramen ovale'den geçerek fossa infratemporalis'e gelir. 

N. mandibularis ön dalı

  • Nervus buccalis
  • Nervus massetericus
  • Nervus pterygoideus lateralis
  • Nervi temporales profundi

N. mandibularis arka dalı

  • Nervus auricotemporalis
  • Nervus lingualis
  • Nervus alveolaris inferior
Nervus Trigeminus yüz, saçlı derinin ön bölümü, gözler, ağız burun ve paranazal sinus mukazası, dilin 3'te 2'sinin ön bölümünün duyusunu beyin sapındaki duyusal çekirdeklere taşır. Çiğneme kaslarının da innervasyonunu sağlar.

Duyusal Parça

Duyusal parçanın 3 tane çekirdeği vardır. Esas duyusal çekirdek, spinal nükleus ve mezensefalik nükleus. 

Mezensefalik nükleus

  • Çiğneme ve göz kaslarından gelen proprioseptif uyarıları alır.

Esas duyusal çekirdek

  • Pons'tsa bulunan bu çekirdek, yüz bölgesinden kalkan dokunma duyusunun liflerini alır.

Spinal nükleus

  • Ağrı ve ısı ile ilgilidir. Pons'tan medulla spinalisin üst seviyelerine kadar uzanır.

Motor Parça

Çekirdeği pons'tadır. Motor lifler nervus mandibularis ile çiğneme kaslarına gelir. Nervus trigeminusun dalları kafa tabanını farklı deliklerden terkeder. Nervus ophtalmicus kavernöz sinüs'den fissura orbitalis superior'dan orbita içine girer. Maksiller dalı ise foramen rotundam'dan, mandibuler sinir ise foramen ovaleden kafatasını terk eder.

Kranial Sinirler

ophtalmicus maksillaris ve mandibularis trigeminus dalları
Nervus Trigeminus Kranial Sinirler
Resim : wikipedia

Yorum Gönderme

0 Yorumlar