3 Nervus Oculomotorius Kranial Sinirler

3 Nervus Oculomotorius Kranial Sinirler

NERVUS OCULOMOTORİUS ANATOMİSİ

Gözün hareketinden sorumlu olan 3. kafa siniridir. Normalde 3,4 ve 6. kafa siniri birlikte ele alınır. Daha açıklayıcı ve anlaşılır olması için ayrı ayrı ele alacağız.
Nervus Oculomotorius'un çekirdeği mesencephalon'da yer alır. Göz küresini hareket ettiren kaslardan 5 tanesinin innervasyonunu sağlar. Bu kaslar gözün sağa sola yukarı ve aşağı ve dış rotasyonundan sorumlu kaslardır.(M.Rectus lateralis, M.Rectus medialis, M.Rectus superior, M.Rectus inferior, M.obliquus inferior)Göz kapağının yukarı doğru hareket etmesini sağlayan kası da(M.Palpebralis superior) innerve eder. Taşıdığı parasempatik efferent lifler ile pupillanın daralmasını da sağlar.(Miyozis)
İşlevlerini sıralayacak olursak özetle gözün dört tarafa doğru hareketini, göz kapağının kaldırılmasını ve pupillanın daralmasını sağlar.
Göz küresinin hareketinden ek olarak 1 kas daha sorumludur. Bu kas M.obliquus superior'dur.(N.Trochlearis)
Oblik kaslardan superior oblik kas göz küresinin içe rotasyonunu ve aşağı yönlenmesinden sorumludur.
İnferior oblik kas ise göz küresinin dış rotasyon ve yukarı yönlenmesinden sorumludur.

Nervus Oculomotorius Patolojileri

Oculomotorius sinirinin felcinde göz kapağı düşmesi(Ptozis), Pupilla midriyatiktir, ışığa cevap vermez.
Göz küreleri istemli olarak hareket etmez, veya her yöne hareket ederek nistagmus tablosuna yol açar.

Kranial Sinirler

göz hareketlerini sağlayan kafa siniri
Nervus Occulomotorius Kranial Sinirler
Resim : wikipedia

Yorum Gönderme

0 Yorumlar