7 Nervus Facialis Kranial sinirler

7 Nervus Facialis Kranial sinirler

NERVUS FACİALİS

Kranial sinirler arasında 7. sinirdir. Çok sayıda motor ve az sayıda duyusal sinir lifi taşır. Parasempatik fonksiyonu da vardır.
Nucleus salivatorius superior==Parasempatik çekirdek
Nucleus nervi facialis==Motor çekirdek
Nucleus solitarius==Sensitif çekirdek
Facial sinirin motor ve duyusal çekirdeği pons'ta yer alır. Nervus facialis beyin sapını terk ettikten sonra petroz kemikteki fallop kanalına girer. Fallop kanalını geçip foramen stylomastoideum'dan çıkarak yüz kaslarına dağılır.
Dış kulak yolunun küçük bir bölümünün his duyusunu alır. Yüz kaslarını innerve eder. Dilin 2/3 ön tarafının tat duyusunu alır. Submandibuler ve sublinguinal tükrük bezlerinin parasempatik lifler taşır. Kornea refleksinin efferent liflerine sahiptir.

Facial sinir felcinde gözle görülebilir değişiklikler olur. Bunlar çok rahat bir şekilde fark edilir.
Hasta gülerken, dişlerini göstermesi istendiğinde veya ıslık çalması istendiğinde belirgin asimetri olur. Facial sinir felçleri tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Ağız sağlam tarafa doğru çekilmiştir. Yüzün üst ve alt tarafında kas zaafı görülür. Hasta gözünü kapatamaz, alnını kırıştıramaz. Bell fenomeni görülür.(Hasta gözünü kapatmaya çalışırken göz küresi yukarı doğru kayar.)

Facial Sinir Dalları

Facial sinirin 3 dalı vardır. Supra nükleer, infra nükleer ve nükleer dal olmak üzere 3 dala sahiptir. Bu dallardan infra nükleer dal 6 kısımda incelenir. 

İnfra Nükleer Dal

  • Serebellopontin köşe
  • İnternal akustik kanal
  • Labirenter segment
  • Timpanik segment
  • Mastoid segment
  • Ekstra kranial segment 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar