6 Nervus Abducens Kranial Sinirler

6 Nervus Abducens Kranial Sinirler

NERVUS ABDUCENS

6. kafa çifti, somatik motor sinirdir. Beyin sapından çıkar. Gözün M. rectus lateralis kasının innervasyonunu sağlar. Bu kas gözün dışa doğru hareketini sağlar. Lezyonunda göz abduksiyon yapamaz. Etkilenen göz tarafı bazen içe doğru kayar.

Sinirin anatomik seyri şu şekildedir. 

Pons'un içinde başlayan sinir lifleri medulla oblangata'ya doğru ilerler. pons'un alt kenarından sulcus bulbopontinus'tan dışarı çıkar. Arteria carotis interna'nın altından ve dış tarafından kavernöz sinüsün içinden geçerek öne doğru seyreder. Abducens siniri fissura orbitalis superior'dan geçerek göz boşluğuna gider. Lifleri burada gözün dışa hareketini sağlayan kasın üzerinde sonlanır.

Kranial Sinirler

kafa çifti sinirleri kranial sinirler
Nervus Abducens Kranial Sinirler
Resim : wikipedia

Yorum Gönderme

0 Yorumlar