Mide Adenokarsinomu Patolojisi

Mide Adenokarsinomu Patolojisi

MİDE ADENOKARSİNOMU

Adenokarsinomlar midenin en sık görülen malignitesi olup tüm mide kanserlerinde %90 paya sahiptir. Erken semptomları kronik gastrit semptomlarına benzer. Bunlar dispepsi, disfaji ve bulantıdır.

Mide Adenokarsinomu Epidemiyolojisi

Mide kanserleri coğrafik bölgelere göre önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir. Japonya, Kosta Rica ve Doğu Avrupa'da görülme oranları Kuzey Amerika, Afrika, Kuzey Avrupa ve Güneydoğu Asya'dan 20 kat daha fazladır. Mide adenokarsinomu, düşük sosyoekonomik düzeye sahip topluluklarda, multifokal mukozal atrofi ve intestinal metaplazili kişilerde daha sık görülür. 
Peptik ülser hastalığının mide adenokarsinomunda artışa neden olmaz. Peptik ülser hastalığı nedeniyle gastrektomi(midenin bir bölümünün cerrahi olarak alınması) yapılan kişilerde mide dokusunda hipoklorhidri, safra reflüsü ve kronik gastrit nedeniyle kanserleşme riski hafif düzeyde yükselmiştir. 
Birleşmiş devletlerde son zamanlarda mide adenokarsinomu insidansı %85 oranında azalması, mide adenokarsinomunun çevresel ve beslenme ile ilişkili olduğunu gösterir.

Mide Adenokarsinomu Patogenezi

Mide kanserlerinin büyük bir çoğunluğu kalıtsal değildir. Ailesel mide kanserlerinde saptanan mutasyonlar sporadik(kendiliğinden olan) olgulardaki karsinogenez mekanizmasına ışık tutmuştur. Ailesel mide kanserlerinde rol alan gen, epitelyal hücreler arasında adhezyonu sağlayan e-kadherin proteinini kodlayan CDH1 genindeki germline mutasyonlardır. CDH1 gen mutasyonu sonucu %50 oranında diffüz tip mide kanseri oluşturur. Geri kalan %50'lik kısımda ise E-kadherin ekspresyonu azalmıştır. Bunun nedeni de CDH1 geninin metilasyonudur. Özetle mide adenokarsinomunda CDH1 geni kilit rol almaktadır. 
CDH1'den farklı olarak, adenomatöz polipoziskoli(APC) genlerinde germline mutasyon olan ailesel adenomatöz polipozisli(FAP) hastalarda intestinal tip mide kanseri riskinde artış mevcuttur.

Helicobacter Pylori

Helicobakter enfeksiyonu kaynaklı oluşan kronik gastrit çeşitli mutasyonlara neden olarak kanser gelişiminde neden olabilir. Helicobacter Pylori mide mukozasında IL-1 ve TNF gibi proinflamatuar sitokinlerin salınım hızını arttırır. Böylece bu sitokinlerin hızlanmış üretimi ile ilişkili polimorfizmler, Helicobacter enfeksiyonu olan kronik gastrit hastası kişilerin intestinal tip mide kanserini arttırır.
Tüm bunların yanında EBV virüsü midea adenokarsinomunlarının %10'una sahiptir. 

Lauren Sınıflaması

Lauren mide kanserlerini intestinal tip ve diffüz tip olmak üzere sınıflandırmıştır.
İntestinal Tip Adenokarsinom : Malign hücrelerin intestinal glandları taklit eden tübüler yapıda gland oluşturma eğilimi ile karakterizedir. Bu tümörler genelde orta veya iyi diferansiyedirler. Metaplazi ve kronik gastrit ile birlikte görülürler. Sıklıkla yaşlı kişilerde görülür. Hematojen olarak metastaz yaparlar.
Diffüz Tip Adenokarsinom : Kötü diferansiyon gösterir. Taşlı yüzük görünümüne sahiptir. Diffüz tip tümörler gastrik öyküsü olmayan genç birey ve kadın kadınlarda daha sıktır. Lenfatik metastaz yapar.
mide adenokarsinomu lauren tarafından diffüz ve intestinal tip olarak 2'ye ayrılır
Mide Adenokarsinomu Lauren Sınıflaması

Mide Adenokarsinomu Tedavi

Mide adenokarsinomunda genelde mümkünse cerrahi rezeksiyon yapılır. Erken tanı almış vakalarda cerrahi rezeksiyon yapılırsa, Lenf noduna yayılım olsa bile 5 yıllık sağ kalım oranı %90'ın üzerindedir. İleri evrede tanı alanlarda ise bu oran %20'lere kadar gerilemektedir. Bu yüzden erken tanı önemlidir. Bunun nedeni kemoterapi yönteminin etkinliğinin düşük düzeyde olmasıdır.

Mide Kanserlerinden Nasıl Korunabiliriz?

 • Çayı çok sıcak içmeyin, bu aynı zamanda farenks ve özefagus hasarlarına da neden olur.
 • Çok yanmış et lezzetli olabilir ancak yanmış et yememelisiniz.
 • Gastrit veya ülseriniz varsa doktora gitmekten çekinmeyin. Asla tedaviden kaçmayın.
 • C vitamininden zengin beslenmeye dikkat edin
 • Tütsülenmiş yiyeceklerden uzak durun.

midenin diğer organlarla beraber görüntülenmesi
Mide görünümü

Yorum Gönderme

3 Yorumlar

 1. Mide kanserine neden olan sebeplerin büyük çoğunluğu beslenmeden ortaya çıkmakta. Bu durum aslında tüm kanserler içinde geçerli. O yüzden beslenme olayına çok çok dikkat edilmeli.

  YanıtlayınSil
 2. Beslenmeye dikkat ettikten sonra bu gibi mide rahatsızlıkları pek çıkacağını zannetmiyorum. Çok sıcak ve çok soğuk içeceklerin içilmemesi gerektiğini bilmiyordum teşekkürler

  YanıtlayınSil
 3. Hocam herzamanki gibi yararlı bilgiler paylaşmışsınız. Artık çok sıcak içecekler içmiyorum, abur cuburu azalttım. Şimdi daha rahat hissediyorum.

  YanıtlayınSil