2 Nervus Optikus Kranial Sinirler

2 Nervus Optikus Kranial Sinirler

NERVUS OPTİKUS (OPTİK SİNİR)

Optik Sinir Anatomisi

2. kranial sinirdir. Görmeyi sağlayan sinirdir. Gözün retina tabakasındaki ganglion hücrelerinin aksonları bir araya gelerek optik siniri oluşturur. Retinanın nazal ve temporal bölgesinden alınan sinir lifleri sella turcica'ya kadar gelir. Retinanın nazal bölgesinden gelen sinir lifleri kiasma opticum adlı yapıda çaprazlaşır. Temporal lifler ise çapraz yapmadan ilerler. Kiasma opticum'dan sonraki sinir demetine optic tractus denir. Liflerin çoğu talamusta corpus geniculatum laterale'de sonlanır. Bir kısmı ise pretektal çekirdeğe gider ve reflekslerde ve uyku düzeninde melatonin salgılanmasının baskılanmasında rol alır. Corpus genicılatum laterale'deki sinir lifleri, radiatio optika ile temporal ve oksipital lobun korteksine ulaşır. Primer görme merkezi Broadman'ın 17. alanıdır. Kalkarin korteks'de denir.
Işık refleksleri ile ilgili tractus opticus'ta seyreder. Bu lifler talamusa uğramaz. Pretektal bölgede sinaps yaptıktan sonra mesencephalon'daki Edingher Westphal çekirdeğine gelir. Buradan köken alan efferent lifler, pupillanın bilateral konstriksüyonunu sağlar. Işık bir pupillaya tutulur ama iki pupillanın da konstriksüyona uğramasının nedeni budur. 
Daha net bir şekilde 
Retinadaki reseptörler(rod, koni), bipolar hücreler, gangliyon hücreleri, nervus optikus, Chiasma opticum, Tractus opticus, corpus geniculatum laterale(talamusta), radiatio opticus, kalkarin korteks.
Optik sinirin işlevi retinaya düşen impulsları ve pupillanın ışık refleksinin afferent yolunu oluşturur.
Belirli düzeylerdeki lezyonları farklı görme alanı sorunlarına neden olmaktadır.

Görme Lezyonları

görme lezyonları görme kusurları optik sinir
Görme Alanı Lezyonları
  • 1. bölgenin lezyonunda sol gözde temporal ve nazal görme kaybı ile sonuçlanır.
  • 3. bölge optik kiasma'nın lezyonunda bilateral hemianopsi gelişir. Yani ve sağ gözün nazal lifleri iletimi kesilir, ve her iki gözde temporal görme körlüğü gelişir.
  • 4. bölge tractus optikus lezyonunda, sol gözün temporal sağ gözün de nazal liflerinde kesintiye neden olacağı için sol gözün temporal sağ gözün ise nazal bölgede görme kaybı oluşur.
  • Resmin daha iyi anlaşılabilmesi için mavi renkli sinir lifleri sol gözde retinanın temporali görme alanının ise nazal bölgesinden gelen ışınları toplar. Aynısı için pembe sinir lifleri için de geçerlidir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar