Bulimia Nervoza Hastalığı Nedir

Bulimia Nervoza Hastalığı Nedir

BULİMİA NERVOZA 

Bulimia nervoza yemek yeme bozuklukları arasındadır. Herkesin kulak aşinası olduğu anoreksiya nervoza ile karıştırılmaması gereken bir hastalıktır.

Bulimia nervoza :

bulimia hastalığı nedir bulimia nervoza
Bulimia Nervoza
Tanım olarak bu kişiler belli bir zaman dilinde bir insanın yiyebileceği yemek miktarından çok daha fazla yemek yenmesi ile karakterizedir. Genel olarak yemek yeme işlemini yalnızken ve hızlı bir şekilde yaparlar. Bu kişiler kilo almamak için kusma, lavman kullanımı, diüretik kullanımı veya yoğun bir egzersiz yaparlar. Bulimia nervoza hastalığına sahip kişiler normal kilo veya normalin üstündedirler. Aşırı yemek yeme atakları her zaman olmaz. Atak olmadığı zaman bu kişiler sıkı bir diyete girer. Kalorisi az yiyecekleri tüketir veya hiçbir şey tüketmezler. Bulimia nervoza hastalığına sahip kişiler aşırı yemek yedikten sonra pişmanlık duygusuna kapılır, yediği yiyeceklerden kusarak veya lavman ve diğer yöntemler ile arınma çabasına girerler.

Bulimia nervoza neden olur

Bulimia yiyecekten çok derin psikolojik meseleler ve yoğun bir kontrol edememe duygusudur. Bu kişilerin yemek yeme ve çıkarma nedenleri kilo almak istememelerinden kaynaklanmaktadır. Yemek yeme ve kusma durumu daha da ağırlaştırabilir. Çünkü nasıl olsa yediğimi kusarım düşüncesi vardır ve buda atakların sıklaşmasına neden olur. Zayıf halleri ile kendilerini sevdirmeye yönelim gösterirler.

Bulimia Nervoza Tanı Ölçütleri

bulimia hastalığı nedir bulimia nervoza
Bulimia Nervoza
  • Aşırı yemek yeme atakları görülür.
  • Ataklardan sonra kusma, diüretik kullanımı, lavman kullanımı veya yoğun egzersiz yaparlar.
  • Bu kişiler normal kilo veya üstündedirler. Anoreksiya nervoza hastaları ise zayıf kiloya sahiptirler.
  • Kilo almamak için egzersiz yapma veya yemek yememe girişimleri vardır.
  • Zayıf oldukları kadar takdir edilecekleri arasında doğru orantı olduğunu düşünürler.

Bulimik misiniz ?

Evet olarak yanıtlanan her soru sizi Bulimia nervoza veya ilişkili başka bir hastalığa yaklaştırır.
  • Vücut görünüşünüz ve kilonuza karşı takıntınız var mı ?
  • Yiyecekler hayatınızda büyük bir öneme mi sahip ?
  • Yemek yedikte sonra suçluluk, utanç veya pişmanlık duyuyor musunuz ?
  • Yemek yedikten sonra arınmak için kusma veya ilaç kullanımı gibi girişimleriniz oldu mu ?
  • Daha önce sizi rahatsız edene kadar çok yemek yediniz mi ?
Cevaplarınız genel olarak evet ise psikiyatri kliniğine başvurabilirsiniz.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar