Willis Poligonu Arterleri

Willis Poligonu Arterleri

WİLLİS POLİGONU ARTERLERİ

Willis poligonu beyni besleyen ana arterlerin birleşmesi sonucu oluşan birbiri ile bağlantılı bir yapıdır. Willis poligonu şu yapılardan oluşur.
Arteria carotis communis C4 seviyesine kadar dal vermeden gelir. C4 seviyesinde internal carotid arter ve external carotid arter olarak ikiye ayrılır. İnternal carotid arter willis poligonunu oluşturmak üzere yukarı çıkacaktır. External carotid arter saç derisini, yüz ve dura mater'i besler.
İnternal carotid arterler beyin iki yarım küresini besler.(oksipital lob ve talamus hariç)

Subclavian arterden köken alan vertebral arterler, cervical arterin foramen transversarium deliklerinden bir çift şeklinde yukarı çıkarak birleşip baziller arteri oluşturur.
Vertebral arterler, beyin sapı, beyincik, oksipital lob ve talamusu besler.

İnternal carotid arter ve basiller arterin anastomoz yapması ile oluşan yapıya willis poligonu denir. Beyin hipoksi, hipoglisemiye tolerans göstermediği için mükemmel kesintisiz bir kanlanma şeklidir.
Arteria serebri media, arteria serebri anterior ve arteria serebri posterior önemli arterlerdir. Bu arterler willis poligonundan köken alır. Bu arterlerin kanlanmasının bozulması kendi isimlerince genişçe ele alınacaktır.

PICA=posterior inferior cerebral arter
AICA=anterior inferior cerebral arter


internal karotid arter ve vertebral arterin birleşmesi sonrası oluşan willis poligonu beyin kanlanmasında görev alır.
Willis Poligonu Arterleri


Yorum Gönderme

0 Yorumlar