Medulla Spinalis (Omurilik) Laminaları Rexed

Medulla Spinalis (Omurilik) Laminaları Rexed

  MEDULLA SPİNALİS LAMİNALARI

Omurilik kelebek şeklinde gri maddeden ve kelebeği saran ak maddeden oluşur. Gri madde 4 ana bölümden oluşur. Bunlar dorsal boynuz, ventral boynuz, intermediate kolon ve ara kolondan oluşur. Çevresel sistemden alınan duyular arka boynuzdan omurilik içine girer ve ön boynuzdan ilgili dokuya gider. İntermediate kolon ise organları innerve eden nöronları içerir.

Omuriliğin Laminaları Rexed

Rexed Laminaları olarak da bilinen omurilik laminaları 10 lamina olarak tanımlanır. Özelliklerine bakalım.

omuriliğin laminaları, rexed katmanları olarak da bilir, Medulla spinalis kelebek benzeri gri cevherden oluşmuştur.

Medulla Spinalis Laminaları

omurilik soğanı veya spinal kord veya medulla spinalis laminaları, rexed laminaları olarak da bilinir.
Medulla Spinalis Laminaları

Marjinal Zon-Lamina 1

Arka boynuzun en başında yer alır. Ağrı ve ısı duyularını alır. Lateral spinotalamik yol ile beyne gönderir. (Ağrı=Dokuya zarar veren mekanik kimyasal veya termal uyarıları temsil eder.)

Substantia Gelatinosa-Lamina 2

Ağrıya neden olan veya olmayan tüm duyuları alır. Beyne gönderdiği sinyallerin acısız veya acılı olması bakımından modülatör görevi görür. Lamina 3 ve Lamina 4'e bilgi gönderir.

Lamina 3

 Propriosepsiyon ve hafif dokunma ile ilgili bilgileri alır. Lamina 4,5,6 katmanındaki hücrelere bağlanır. Nükleus proprius'a karşılık gelir.

Lamina 4

 Ağrısız duyuları işlemden geçirir. Lamina 2'deki hücreler ile bağlantı kurar. Kısmen nükleus proprius'a karşılık gelir.

 Lamina 5

 Duyusal bilgileri özellikle nosiseptif duyuları(ağrı) lateral spinotalamik yolla beyne iletir. Bu lamina ayrıca kortikospinal ve rubrospinal yollar aracılığı ile beyinden inen bilgileri alır.

Kortikospinal sistem çevreden alınan uyarılara cevap olarak zararlı maddelerden uzak durmamızı sağlar. Örnek ateşten uzak durmak gibi.

Lamina 6

 Sadece lumbosakral ve servikal genişlemelerde bulunur. Toplanan bilgileri aynı taraftaki spinoserebellar yol ile beyne iletir. Omurga reflekslerinden sorumlu birçok inter nöron içerir.

Lamina 7

 Omuriliğin uzunluğu boyunca değişen büyüklüğe sahiptir. Lamina 2,6 ve iç organlardan duyuları alır. Beyinden aldığı motor bilgileri iç organlara iletiminde otonom sinir sistemi için çalışan hücrelere sunar.

Clarke dorsal çekirdeği lamina 7'nin bir parçasıdır.

Lamina 8

 Servikal ve Lomber bölge en belirgin olduğu seviyelerdir. Motor çıkışının iskelet kaslarını modülasyonunda rol alır.

Lamina 9

 Çizgili kasları innerve eden büyük alfa motor nöronları ve küçük gama motor nöronlarından oluşur. Kısaca iskelet kaslarını innerve eden farklı nöron grupları burada bulunur.

Lamina 10

Lamina 10 gri madde kelebeğinin merkezini oluşturur. Omuriliğin merkezi kanalını çevreler. Gri komissür olarak bilinir. Aksonlar burada omuriliğin bir tarafından diğerine geçer. Çapraz yaparlar.

Klinik Alaka Düzeyi

Yansıyan ağrı diye tabir ettiğimiz ağrılardan en bilineni kalp krizinde sol kol uyuşması veya karıncalanması bu laminalar vasıtası ile olur. İç organlardan beyne ağrı sinyalleri gönderen çok az nöron vardır. Bundan dolayı iç organlardan sinyal gönderen nöronlar deriden aldığı sinyalleri de beyne gönderir. Böylece ağrının kaynağını farklı olarak algılama olur.

Omurilik Çekirdekleri

Omuriliğin önde gelen çekirdeklerini öğrenmekte fayda var.

Nükleus Proprius

Sırt boynuzunun boynunda yer alır. Beyne mekanik ve sıcaklık sinyallerinin iletiminden sorumludur.

Clarke Dorsal Çekirdeği

Dorso-medial bölgede yer alan clarke nöron topluluğu beyne bilinçsiz proprioseptif bilgi iletir. Sadece L-3 ve C-8 arasında bulunur.

Görüntü Kaynağı : Wikipedia

Yorum Gönderme

0 Yorumlar