İnflamasyon Nedir

İnflamasyon Nedir

 İNFLAMASYON

İnflamasyon tanımını yapacak olursak bakteri, virüs, kimyasal maddeler, sıcaklık veya herhangi bir nedenden dolayı doku hasarı olduğunda, hasarlı dokudan çok sayıda madde salgılanır. Salınan maddeler dokuda değişikliklere neden olur. Tüm bu değişikliklere inflamasyon denir.

İnflamasyonun gelişim aşamasını 5 başlık altına alabiliriz.
  1. Yerel kan akımında vazodilatasyona bağlı yerel kan akım artışı
  2. Kapiller geçirgenliğin artması ile büyük miktarda sıvının interstisyel aralığa sızması
  3. İnterstisyel alandaki sıvının içerisinde yüksek miktarda fibrinojen bulunduğu için diğer proteinler yardımı ile pıhtılaşması (her zaman bu olay gerçekleşmez.)
  4. Granülosit ve monosit göçü
  5. Doku hücrelerinin şişmesi 

İnflamasyon kontrol altına alınmazsa ödem gelişir. Şiddetli inflamasyonda da ödem gelişebilir. Sağlıklı doku ile hasarlı doku arasında fibrinojenler aracılığıyla duvar oluşturulur.

Doku makrofajları enfeksiyona karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Dokulardaki histiyositler, akciğerdeki alveol makrofajları ve beyindeki mikroglialar fagositik etkilerine başlarlar.

Nötrofiller 1 saat sonra hasarlı doku alanına göç eder. Nötrofillerin kan damarından çıkışı diapedez olarak adlandırılır. Bu geçiş esnasında selektin ve ICAM1 molekülleri etkinlik gösterir.

Hasarlı dokuya ulaşıp aktiflenen makrofajlardan kemotaktik maddeler üretilir. Bu maddelere sitokin denir. Temel görevleri davetiye çıkarmaktır.

Aktive makrofak TNF ve IL-1 salgılayarak endotel hücrelerini, fibroblastları ve lenfositleri ortama davet eder.

Nötrofiller ve makrofajlar çok sayıda bakteri yuttuktan sonra bazıları ölebilir. Ölü makrofaj ve nötrofil artıkları ve oluşan nekrotik doku parçaları irin oluşumuna neden olur. İltihap da denir. Günler sonra çevre hücrelere veya lenfatikler tarafından emilimi sağlanır.

İnflamasyon Komponentleri

Bağ doku hücreleri olarak Mast hücreleri, fibroblastlar ve makrofajlar
Bağ doku matriksi olarak Elastik lifler, kollajen lifler ve proteoglikanlar
Bunun dışında nötrofil, makrofaj, lenfositler(B ve T hücreleri) bazofiller, trombositler, eozinofiller, kompleman sistemi, pıhtılaşma faktörleri ve kinin bulunur.

Bir yerde inflamasyonun anlaşılması bunlara bağlıdır : Kızarıklık, ısı, şişlik ve ağrı.
kemotaktik maddeler inflamasyon adımları inflamasyon nasıl gerçekleşir sırası nedir
inflamasyon Nedir


Yorum Gönderme

0 Yorumlar