Hipofiz Hormonları Görevleri

Hipofiz Hormonları Görevleri

HİPOFİZ HORMONLARI GÖREVLERİ

Hipofiz bezi hormonları ön lob ve arka lob diye iki kısımda incelenir. Hipofiz bezinden toplamda 9 hormon üretilir. Bu hormonlardan 7 tanesi ön lob, 2 tanesi arka lob hormonudur. Ön lob aynı zamanda adenohipofiz, arka lob nörohipofiz olarak adlandırılır. Hipofiz hormonları hipotalamus kontrolündedir.
ön lob ve arka lob hipofiz bezi hormonları görevleri ve fonksiyonları ön lob hormonları arka lob horrmonları
Hipofiz Bezi Hormonları

Adenohipofiz

6 Hormon üretilir. Bunlar ACTH, MSH, FSH, LH, TSH, PRL ve GH. Bu hormonları görevlerine göz atalım.

ACTH

Adrenokortikotropin olarak bilinir. Adını bir kerede okumak büyük bir başarıdır. Ön lobdan salınan ACTH böbrek üstü bezinin fasciculata ve retikülaris tabakalarını uyarıp kortizol ve sex steroidleri sentezini uyarır. ACTH hormonu MSH hormonu reseptörlerine bağlanma afinitesi vardır. Yüksek düzeydeki ACTH, MSH reseptörlerine bağlanarak hiperpigmentasyon yapabilir.

MSH

İnsanlarda rolü tam olarak bilinmemektedir. Melanosit hücrelerinden melanin pigmentinin sentezini uyarır. Bazı kaynaklarda orta lob hormonu diye geçer.

FSH

Folikül stimüle edici hormon olarak okunur. Gonadotropiktir. FSH dişilerde menstrual siklüs boyunca overlerde folikül hücrelerinin büyümesini ve Folikül hücrelerinden östrojen salgılanmasını uyarır. Erkeklerde ise sertoli hücrelerini uyararak sperm üretimini uyarır. 

LH 

Luteinize hormon açılımıdır. Erkeklerde leyding hücrelerini uyararal testesteron sentezlenmesini sağlar. Dişilerde ise ovulasyonu uyarır. Ovulasyonda Luteinize hormonun pik yapması yumurtanın çatlamasına yol açar.

TSH

Tiroit stimüle hormonu adından da anlaşılacağı üzere tiroit bezinden tiroit hormonu üretimini uyarır. Tiroit bezine iyot alımını arttırıcı etkisi vardır. TSH üretimi hipotalamusta TRH ile kontrol edilir.

PRL

Kadınlarda gebelikten sonra süt sentezini uyarır. Östrojen ile beraber meme gelişimini sağlar. 

GH

Growth hormon veya büyüme hormonunun tek bir reseptörü yoktur. Tüm vücuda dağılır. Genel olarak büyümeyi sağlar. Bunu yaparken IGF-1 yardımcı olarak kullanır. Epifiz plaklarına doğrudan etkiyerek uzamayı sağlar. Yetersizliğinde cücelik, fazlalığında ise devlik olur.
Büyüme hormonu epifiz plakları kapandıktan sonra sentezi artarsa akromegali gelişir. Boy uzaması olmazken yüz kemikleri kalınlaşır, el parmak kemikleri kaba görünür. 

NÖROHİPOFİZ

ADH

Antidiüretik hormon böbreklerden su geri emilini arttırır. Damarları daraltarak kan basıncını arttırır. Aldosteron sentezini de uyarır. Hipotalamusta üretilip hipofiz bezine taşınır.

OKSİTOSİN

Doğum esnasında rahim kaslarını uyararak doğumu kolaylaştırır. Hipotalamusta üretilip hipofiz bezine taşınır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar