Glikoliz Tepkimesi Rol Alan Enzimler

Glikoliz Tepkimesi Rol Alan Enzimler

 GLİKOLİZ

Pek çok dokunun az da olsa glikoza ihtiyacı vardır. Beyin dokusu enerji ihtiyacının ancak %20'sini keton cisimlerinden sağlayabilir. Glikoliz tüm hücrelerin sitozolünde gerçekleşir. Mitokondrileri bulunmayan eritrositler glikoliz yolundan enerji elde etmektedir. Kanser hücreleri oksijenli solunumu kullanmaz glikoliz yolundan elde ettikleri enerjiyi kullanırlar. Tüm glikolitik enzimler sitozolde bulunur. Glikolizin başlaması için ilk gerekli basamak glikozun fosforillenmesidir. Hekzokinaz veya glikokinaz enzimi ile fosforillenip glikoz 6 fosfata dönüşür.

Glikoliz ve piruvat oluşumunda rol alan enzimler

glikoliz nerede olur, enzimleri nedir, glikoliz tepkimesi rol alan enzimler
Glikoliz Evresi
  1. Glikoz, hekzokinaz veya glikokinaz ile glikoz 6 fosfat'a dönüşür.
  2. Glikoz 6 fosfat, fosfoheksoz izomeraz enzimi ile fruktoz 6 fosfat'a dönüşür.
  3. Fruktoz 6 fosfat, fruktokinaz enzimi ile fruktoz 1,6 bifosfat'a dönüşür.
  4. Fruktoz 1,6 bifosfat, aldolaz enzimi ile gliseraledhid 3 fosfat'a dönüşür.
  5. Gliseraldehid 3 fosfat, gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenaz enzimi ile bir fosfat daha alıp 1,3 bifosfogliserat'a dönüşür.
  6. 1,3 bifosfogliserat, fosfogliserat kinaz tarafından 3 fosfogliserat'a dönüşür.
  7. Fosfogliserat mutaz tarafından 3. karbondaki fosfat 2. karbona bağlanır. Böylece 2 fosfogliserat oluşur. 
  8. 2 fosfogliserat, enolase enzimi ile fosfoenolpiruvat'a dönüşür.
  9. Fosfoenolpiruvat, piruvat kinaz enzimi tarafından piruvat'a dönüşür.
  10. Piruvat anaerobik ortamda laktat dehidrogenaz enzimi tarafından laktat'a dönüşür.
Kırmızı:Enzim 
Mavi:Ürün

Yorum Gönderme

0 Yorumlar