Disfaji Nedir Kaça Ayrılır

Disfaji Nedir Kaça Ayrılır

 ÖZEFAGİAL DİSFAJİ

Özefagusun iki temel fonksiyonu vardır.

  • Lokmaların ağızdan mideye geçişini sağlamak
  • Mide içeriğinin özefagusa, Özefagus içeriğinin de pharynx'e geri kaçmasını engellemektir.

yemek yeme yutma bozuklukları
Disfaji
Disfaji: Yutma esnasında zorlanma anlamına gelir. Birçok nedeni vardır. Lokmanın büyük olmasından özefagus nörolojik bozukluk olmasına kadar geniş yelpazededir.

Oral, pharyngeal ve özefagial disfaji olabilir.

Oropharygeal Disfaji: Oral safhada lokmanın büyük olmasından kaynaklanan çiğneme kusurları etkindir. Pharyngeal disfajide bozulma olursa alınan gıda pharynx'de birikerek larynx ve burna kaçabilir.

Özefagial Disfaji: Motilite bozuklukları ve mekanik nedenler yutma güçlüğüne neden olur. Çoğunlukla yutulan lokma sternumun alt ucuna veya epigastrik bölgede tıkanıklık hissi oluşturur.

Hem katı hem sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü motilite bozukluğuna işaret ederken sadece katı gıdalara karşı oluşan yutma güçlüğünde mekanik nedenleri düşündürür.

Odinofaji:Yutma sırasında ağrı olması. Özefagus hastalıklarında sık görülür.
Afaji: Yutulan lokmanın hiç yutulamaması, takılma hissi.
Fagofobia: lokmayı yutmaktan korkma anlamına gelir. Kuduz, tetanoz, histeri ve pharyngeal paralizde meydana gelir.Yorum Gönderme

0 Yorumlar