Beyin Zarları Meninksler Pia Dura Arachnoid

Beyin Zarları Meninksler Pia Dura Arachnoid

BEYİN ZARLARI

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Hayati fonksiyonların devamı için beyin ve omuriliğin travma, bakteri virüs gibi agresif faktörlerden korunmalıdır. Beyin kapalı kemik yapılı bir kutuda korunur. omurilik aynı şekilde. Beyin zarları medulla spinalis(omurilik) için de geçerlidir. 3 kısımda incelenir. En dış tabakada Dura mater, orta tabakada Arachnoid mater, iç tabakada Pia mater bulunur.
pia mater, arachonid mater, dura mater, beyin zarları anatomisi, meninksler
Meninksler Beyin Zarları

Dura Mater

Beyin dokusundan en uzakta bulunan zardır. Esneme özelliği yoktur. Kalın ve sert yapıdadır. 2 bölümde incelenir. Periosteal tabaka ve Meningeal tabaka diye. Bu iki tabaka arasında dural venöz sinüsler bulunur. Dura mater orta meningeal arterden beslenir. 5. kranial sinir olan trigeminal sinir tarafından innerve edilir.

Periosteal Tabaka

Kemiğe yapışık olan kısmına verilen addır. Damar bakımından Meningeal tabakaya göre zengindir. Kafatası kemiğinin iç yüzünü tamamen örter.

Meningeal Tabaka

Meningeal tabaka periost tabakasının altında arachnoid mater ile komşu ama aralıklıdır. Medulla spinaliste bulunan tek dura tabakasıdır. Meningeal tabaka kafatası içinde katlantılar oluşturup beyni bölümlere ayırır. Örneğin tentorium cerebelli ile kafatası arka kısmını supratentorial ve infratentorial diye iki kısma ayırır.  

Arachnoid Mater

Dura mater'in hemen altında yer alır. Damar ve sinir yapısı bulundurmaz. Beyin omurilik sıvısı subarachnoid boşlukta bulunur, yani arachnoid ile pia mater arasında bulunur. Arachnoid zar duraya doğru arachnoid granülasyonları denen kesecikler yapar. Bu kesecikler beyin omurilik sıvısının dura sinüslerine taşınmasında etkilidir. 

Pia Mater

En içte bulunan pia mater tamamen beyin dokusuna ve omuriliğe yapışıktır. Beyin giruslarını en derin çatlaklara kadar takip eden tek beyin zarıdır. Oldukça incedir. Damar bakımından zengindir. 

Notlar

  • Lomber ponksiyon yaparken omuriliğe zarar verilirse felç gelişir. Bunu engellemek için omuriliğin nerede sonlandığı bilinmelidir. Omurilik L1 hizasında biter. Lombar ponksiyon için uygun yer L4-L5 arasıdır.
  • BOS sıvısı pia mater ile arachnoid mater arasında bulunur. Pia mater omuriliğe yapışık olduğu için L1 seviyelerinde sonlanır. Arachnoid mater ise daha aşağılara doğru devam eder.
  • Serebral venler Dura'nın oluşturduğu venöz sinüslere açılır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar