Aldosteron Kortizol Sentez Basamakları

Aldosteron Kortizol Sentez Basamakları

 GLUKOKORTİKOİD VE MİNERALOKORTİKOİD SENTEZİ


Adrenal bezin korteksi histolojik olarak 3 bölgeye ayrılır. Bu bölgelere üstten derine doğru sırasıyla Zona glomerulosa,
Zona fasciculata, Zona reticularis. İlk iki tabaka sırasıyla Mineralokortikoid ve Glukokortikoid sentezler. Son tabaka ise androjenlerin sentezinden sorumludur. Kolestrolden sentezlenirler.

Mineralokortikoid Sentezi

Aldosteron vücudumuzda en güçlü mineralokortikoid etkiye sahip hormondur. Sentezi Zona glomerulosadan olur. Sentezinden önce aldosteron renin-anjiyotensin sistemi ile aktive edilir. Kortizolun kendisi de az da olsa tesir eder. Yalnız kortizolun bu etkisinden kaçmak için kortizon'a dönüşür. Kolesterol ile sentezine başlayalım.


  • Kolesterol, desmolaz ile pregnenolon'a dönüşür. Pregnenolon, 3-beta Hidroksisteroid dehidrogenaz enzimi ile progesteron'a dönüşür.
  • Progesteron, 21-Hidroksilaz enzimi ile 11-Dezoksikortikosteron substratına dönüşür.
  • 11-Dezoksikortikosteron, 11-beta Hidroksilaz enzimi ile Kortikosteron substratına dönüşür. Kortikosteron kemirgenlerde güçlü glukokortikoid etki gösterir.
  • Kortikosteron, 18-Hidroksilaz enzimi ile aldosteron oluşur. 18-Hidroksilaz adrenal bezde sadece zona glomerulasa'da bulunur. 


Aldosteron üretiminin uyarıcı etkisi en güçlü olan hiperkalemidir. Potasyum fazlalığında aldosteron üretimi başlar. İkinci en güçlü renin-anjiyotensin sistemidir. Aldosteron'un temel görevi Na, K dengesini sağlamaktır. Böbrek tubuluslarına etki edip Na geri emilimini arttırır. K kaybını ise arttırır. K kaybından dolayı H kaybı da olur. Böylece metabolik alkaloz yapabilir.

Glukokortikoid Sentezi

Glukokortikoid sentezi mineralokortikoid sentezine çok benzemektedir ve bir basamak daha kısadır.

Zona fasciculata'da kortizol sentezi yapılır. Kortizol için temel uyarıcı ACTH'dır. Kortizol çok güçlü  glukokortikoid aktivite gösterir. Stres durumlarında stres ile baş etmemizi sağlar. İmmun sistemini T hücre yanıtını ve sitokin salınımını inhibe ederek deprese eder. Soğuk algınlığının semptomatik tedavisinde çokça kullanılır. Kolesterol öncü molekülüdür.


  • Kolesterol, desmolaz enzimi ile pregnenolon substratına dönüşür. Pregnenolon bir kere 17-alfa Hidroksilaz enzimi bir kerede 3-beta Hidroksisteroid dehidrogenaz enziminden geçer ve sonuç olarak 17-Hidroksiprogesteron oluşur.
  • 17-Hidroksiprogesteron, 21-Hidroksilaz enzimi ile 11-Dezoksikortizol substratına dönüşür.
  • 11-Dezoksikortizol, 11-beta Hidroksilaz enzimi ile kortizol substratına dönüşür. Böylece kortizol'u da oluşturduk.

Kortizol kan şekerini arttırır. Hücre içine glikoz girişini inhibe eder. Prostasiklin sentezinde başrol alan fosfolipaz A2 enzimini inhibe ederek prostasiklin sentezini inhibe eder. Bu durum mide mukozası için risk taşır. Koruyucu mukoza prostasiklinden oluşur. Kortizol salınımı diurnal yani gün içinde değişiklik gösterir. Sabah saatlerinde pik yapar.
Enzim:Kırmızı
Substrat:Mavi
adrojenlerin sentezi ile birlikte aldosteron ve kortizol sentez basamakları
Aldosteron Kortizol Sentez Basamakları


Yorum Gönderme

1 Yorumlar

  1. Kortizol sentez basamakları kolestrolden başlayıp progesteron ve pregnenolon ile sonuna kadar açıklayıcı anlatım olmuş

    YanıtlayınSil