Afazi Nedir Klasik Afazi Sendromları

Afazi Nedir Klasik Afazi Sendromları

KLASİK AFAZİ SENDROMLARI

wernicke afazisi, broca afazisi, iletim tipi afazi, işitme kusurları
Wernicke Broca Alanı
Afazi konuşmanın öğrenilmesinden sonra psikiyatrik veya kas düzeyindeki bir engellemenin olmadığı konuşma bozukluğudur. Klasik afazi sendromları genel anlamda 3 bölümde incelenir.
Broca Afazi'si
Wernicke Afazi'si
İletim Afazi'si

Broca Afazi'si

Broca alanındaki bir lezyon, bu bölgenin motor korteks ile ilişkisini kestiği için ses çıkarmaya ait motor iletiler iletilmeyecek ve konuşma bozukluğu gelişecektir. Konuşulanı anlama bir ölçüde sağlam kaldığı halde, hasta kendini ifade etmekte, cümle kurmada ve ses çıkarmada dahi sorun yaşamaktadır. Hasta bazı kelimeleri otomatik olarak söylese de aynı kelimeyi tekrar etmesi istendiğinde bunu yapamaz. Konuşma akıcı değildir. Bir dakikada söylenen kelime sayısı oldukça azalmıştır. Hasta herhangi bir nesneyi algılayabilir ama bunu konuşmaya dökemez. Örneğin çiçek resmi gösterip telaffuz etmesini istediğinizde çeçik der.

Wernicke Afazi'si

Wernicke afazi'sinin en önde gelen özelliği hasta kişinin anlamasının bozulmasıdır. Wernicke alanında lezyon olduğunda görme, işitme ve somatik duyulardan gelen uyaranlar wernicke alanını uyaramaz, dolayısıyla anlama yeteneği kaybolduğu için anlamlı cümleler kurulamaz. Hasta duyduğu konuşmayı anlayamaz, gördüğü yazıyı okuyamaz, ellediği cismin adını söyleyemez. Hastanın konuşması akıcıdır. Uzaktan izlenirse normal konuşan biri gibi izlenim verir. Fakat yaklaşınca saçma konuşmalar yaptığı görülür. Bir dakikada normalden fazla kelime kullanabilirler. Bu hastaları susturmak zordur. Kendisi de ne dediğinin farkında değildir.

İletim Afazi'si

İletim afazi'sinde lezyon wernicke bölgesini Broca bölgesine bağlayan sinir demetindedir. Hasta anlamakta sorun yaşamaz ancak bunu kelimelere dökmek istediği zaman kurduğu cümlenin içindeki bazı kelimeler saçma olur. Örneğin "ağaçlar oksijen üreterek havayı temizler." cümlesini "ağaçlar alusoz sdhfal temizler." tarzında bazı kelimeler acayip anlamsızdır. Hasta hatasının farkındadır çünkü wernicke alanı anlamayı sağlıyordu. Bazı kelimeleri doğru telaffuz etmesinin nedeni broca alanına giden beyindeki diğer yolların konuşmaya yardım etmesidir. Hasta bir kitabı içinden çok iyi okur ve anlar ama yüksek sesle okunması istendiğinde okuduğundan bir şey anlayamaz. 

Birbirinden Nasıl Ayıracağız

  • Broca afazi'sinde konuşma akıcı değildir. Hastanın bir dakikadaki kelime sayısı oldukça azdır. Hasta anlamlı kelime tekrarı yapamaz.
  • Wernicke afazi'sinde konuşma akıcıdır. Bir dakikada söylenen kelime sayısı oldukça fazladır. Bu hastaları susturmak zordur. Uzaktan normal konuşan izlenimi verirken yakınlaşınca saçma kelimeler kullandıkları görülür.
  • İletim afazi'sinde kelime içinden kitap okuma ve yüksek sesle kitap okuma iyi bir tanılama testidir. Bu hastaların aynı cümledeki bazı kelimeleri anlamlı iken bazı kelimeleri oldukça anlamsızdır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar