Adrenal Yetmezlik Nedir

Adrenal Yetmezlik Nedir

 ADRENAL YETMEZLİK

Adrenal yetmezlik ikiye ayrılır.
adrenal yetmezlik fizyopatolojisi
Adrenal yetmezlik nedir

  • Akut adrenal yetmezlik
  • Kronik adrenal yetmezlik(Addison hastalığı)

Akut Adrenal Yetmezlik

Herhangi bir strese yanıt verebilme kapasitesi olmayan kronik adrenokortikal yetmezliği olan kişilerde akut kriz gelişebilir. Dışarıdan kortikosteroid verilerek dengesi sağlanan hastalarda, steroidlerin hızlı kesilmesi veya akut strese yanıt verecek şekilde steroid dozlarının artırılmaması adrenal krize yol açar.

Atrofik adrenal bezlerin glukokortikoid hor­mon üretebilme yeteneği yoktur. Yaygın adrenal kanaması,adrenal korteksi, akut adrenokortikal yetmezliğine neden olacak miktarda tahrip edebilir. Bu durum, antikoagülan tedavi altındaki hastalarda, cerrahi sonrası yaygın intravasküler pıhtılaşma gelişenlerde, gebelikte ve uzun süren sepsise yakalanmış hastalarda (Waterhouse-Fride­richsen sendromu) meydana gelir. Bu yıkıcı sendrom klasik olarak Neisseria menin­gitidis septisemisiyle birlikte görülür.

Kronik Adrenokortikal Yetmezlik(Addison Hastalığı)

Addison hastalığı veya kronik adrenokortikal yetmezlik, adrenal korteksin ilerleyici tipte yıkımı sonucunda mey­dana gelen nadir bir hastalıktır. Olguların %90'mdan fazlası şu dört hastalıktan birine bağlıdır: Otoimmün adrenalit, tüberküloz, edinsel immün yetmezlik sendromu(AIDS) veya metastatik kanserler.
Otoimmun adrenalit olguların %60 %70'ini oluşturur. Steroid üreten hücrelerin otoimmun harabiyeti söz konusudur.

Primer Adrenokortikal Yetmezlik

Bu hastalığı taşıyan kişilerde kandaki ACTH hormon seviyesi artış gösterir. Acth aynı zamanda MSH hormonunu sentezini uyardığı için hiperpigmentasyon görülür. Hiperpigmentesyan en çok meme uçlarında, yüz, aksilla ve perinede görülür. Primer adrenal yetmezliği olan hastalarda mineralokortikoid (aldosteron) etkinliğinin azalması, potasyum ve sodyum kaybına yol açarak hiperkalemi, hiponatremi, hacim azalması ve hipotansiyon gelişimi ile sonuçlanır.

Sekonder Adrenal Yetmezlik

ACTH normal sınırdadır. Hiperpigmentasyon görülmez. Aldosteron salınımı normaldir sorun kortizol ve androjen salınımı yetersizdir. Glukokortikoid yetmezliği ve glukoneogenezin bozulması sonucunda nadiren hipoglisemi meydana gelebilir. Enfeksiyonlar, travma veya cerrahi girişimler gibi stresler, hastalarda akut adrenal krizine neden olabilir. Bu da kendisini inatçı kusmalar, karın ağrısı, hipotansiyon, koma ve vasküler kollaps şeklinde kendini gösteren akut adrenal krizine neden olabilir. Kortikosteroidler hemen yerine konulmazsa hızla ölüm meydana gelir


Yorum Gönderme

0 Yorumlar