Renin Angiyontensin Sistemi

Renin Angiyontensin Sistemi

Kan basıncını düzenleyen en önemli otakoid olan angiotensin etki mekanizmasını ve aktifleşmesi şu şekilde olmaktadır.

kan basıncında rol alan renin ve anjiyotensin enzimi
Renin anjiyotensin sistemi


    1) Angiotensinogen karaciğerde sentezlenir aktifleşmesi için böbrekten sentezlenen renin otakoidine bağlıdır.

    2) Angiotensinogen renin ile angiotensin-1'e dönüşür.

    3) Angiotensin-1 pulmoner kapillerde (Angiotensin converting enzyme)ACE enzimi ile aktif şekli olan Angiotensin-2'ye dönüşür.

    4) Primer olarak ADH salınımını sekonder olarak ACTH salımını stimüle eder. Vazokonstrüktor etkisi ile damar düz kaslarını kasarak damar içi basınç arttırır.

    5) ADH su tutulumu ile; ACTH tarafından stimüle edilen aldosteron mineral tutulumu ile Kan basıncını önemli derecede arttırırlar.

    6) İşini tamamlayan A-2 karaciğerde A-3 (inaktif angiotensin) formuna dönüşüp idrar ile atılır.

Renin anjiyotensin aldosteron sistemi Daha Fazla Bilgi için yeni yayınımıza göz atın

Yorum Gönderme

0 Yorumlar