Yağ Asitlerinin Biyosentezi

Yağ Asitlerinin Biyosentezi

YAĞ ASİDİ BİYOSENTEZİ

Yağ asitleri sitozolde asetil-Koa dan palmitat sentezinin tamamını kapsayan mitokondri dışı bir sistem tarafından sentez edilir. Bu sistem karaciğer, beyin, akciğer, meme dokusu, ve adipoz doku dahil birçok dokuda mevcuttur.
Gerekli kofaktörler : NADPH, ATP, Mangan, Biyotin ve HCO3
Substrat asetil-Koa ve son ürün serbest palmitat'tır.

 • Yağ asidi sentezinin ilk ve kontrol basamağı Malonil-Koa nın üretilmesidir. Tepkime iki basamakta gerçekleşir. asetil-Koa ya biyotin yardımı ile bir karboksil grubunun geçmesi ile malonil-Koa oluşur.Yağ asidi sentezinde sentaz kompleksi kullanılır. Bu kompleks 7 enzim aktivitesi içeren bir polipeptiddir. 
Triaçilgliserollerin Biyosentezi

 • Hem gliserolün hem de yağ asitlerinin açilgliserollerin yapısına katılmadan önce ATP ile aktive edilmeleri gerekir. Gliserol kinaz yalnızca karaciğerde bulunur. Gliserol bu enzimle direk fosforlanır.
 • Yağ asitlerinin açil-Koa sentetaz tarafından aktivasyonu ile oluşturulan bir çift açil-Koa molekülü gliserol-3-P molekülü ile birleşerek fosfatidatı oluşturur. 
 • Fosfatidat, diaçilgliserol açiltransferaz(DGAT) tarafından 1,2-diaçilgliserol ardından triaçilgliserol a dönüştürülür.
Kardiyolipin Sentezi 

 • Fosfatidat CDP-DG sentaz enzimi ile CDP-diaçilgliserol oluşturur. Ardından kardiyolipin oluşur.
Fosfatidilinozitol sentezi 

 • Fosfadittan oluşan CDP-diaçilgliserol fosfatidilinozitol sentaz enzimi ile fosfatidilinozitol oluşturur.
Fosfatidilserin ve Fosfatidilkolin Sentezi

 • Fosfatidat, fosfatidat fosfohidrolaz enzimi ile 1,2-diaçilgliserol oluşur. Bu arada kolin ATP molekülü ile fosfatlanarak fosfokolin daha sonra CTP(fosfokolin sitidil transferaz) ile CDP-kolin oluşturur. CDP-kolin aynı şekilde fosfatidilkolini oluşturur. 
 • Oluşan fosfotidilkolin fosfatidiletanolamin N-metiltransferaz enzimi ile serinin etanolamine dönüştüğü bir tepkimede fosfatidilserini oluşturur. Fosfatidilserin ve fosfatidilkolin birbirine dönüşebilirler.
Kısaca 
 1. Triaçilgliseroller başlıca enerji depolayan lipidlerdir. Triaçilgliseroller ve bazı fosfogliseroller gliserol-3-P ın ilerleyici açilasyonu ile sentez edilirler. Bu yol fosfatidat basamağını ikiye ayırır. bir yanda inozitol fosfolipidler ve kardiyolipin, diğer yanda triaçilgliserol, kolin ve etanolamin fosfolipidler oluşur.
 2. Gliserol kinaz yalnızca karaciğerde bulunur. Gliserol yağ dokusundan karaciğere taşınıp aktifleştirlir veya glikoliz yolundaki dihidroksiasetonfosfat direk olarak enzim yardımı ile gliserol-3-P oluşur.
yağ asidi sentezinde rol alan enzimler
Yağ asidi biyosentezi
Merak ettiğinizi anlamadığınızı yorumlarda belirtin yardımcı oluruz. İyi günler...

Yorum Gönderme

2 Yorumlar

 1. Yağ asistleri bir çok yazı okumuştum ama sizlerin yazısı çok bilgilendirici ve detaylı olmuş. Bilmediğim bir çok şeyi bu yazıda okudum. Teşekkür ederim.

  YanıtlayınSil
 2. Güzel paylaşım bu da benden ekstra olarak gelsin, Yağ asidi sentezi Yağ Asidi Sentetaz sistemi denilen yedi enzimden oluşan bir kompleks tarafından başarılmaktadır.
  Ayrıca Şematik gösterim için teşekkürler

  YanıtlayınSil