Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu

Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu

YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU

Yağ asitleri asetil-Koa ya okside olup ve yine asetil-Koa dan sentezlenmelerine rağmen yağ asidi oksidasyonu, yağ asidi sentezinin basit bir geri dönüşümü değildir.
Yağ asidinin beta oksidasyonu mitokondri içerisinde gerçekleşirken biyosentezi hücre sitozolünde gerçekleşir.

 • Artmış yağ asidi oksidasyonu açlık ve diyabetes mellitusun özelliğidir. Karaciğerde keton cisimlerinin oluşumuna neden olur. Bunun sonucunda ölümcül olabilen ketoasidoz gerçekleşir.

Yağ Asitlerinin Mitokondriye Alınması 

 • Yağ asitlerinin beta oksidasyonunu gerçekleştiren enzimler mitokondri içerisinde olduğu için çok uzun zincirli(peroksizom) olmaması şartı ile mitokondri içerisine alınır.
 • Mitokondri dış membranında Açil-Koa sentetaz yardımı ile yağ asidi açil-Koa ya dönüştürülür. Açil-Koa iç ve dış membran arasında iken mitokondri dış zarda bulunan karnitin palmitoil tranferaz 1 enzimi ile karnitin birlikteliğinde açil karnitin oluşur.
 • Oluşan açilkarnitin mitokondri iç zarında lokalize olan karnitin açilkarnitin translokaz yolu ile mitokondri içine girer. Mitokondri iç zarında bulunan karnitin palmitoil transferaz 2 enzimi açilkarnitini açil-Koa ve karnitin olmak üzere ayırır.
  yağ asitlerinin beta oksidasyonu
  yağ asidinin mitokondriye girişi

Yağ Asidinin Beta Oksidasyona Uğraması

yağ asidinin beta oksidasyonu enzimleri
Beta Oksidasyon

 • Açil-Koa moleküllerinden her seferinde  iki karbon karboksil ucundan başlayarak ayrılır. Zincir 2. ve 3. karbon atomları arasında kırılır. Oluşan iki karbonlu molekül asetil-Koa dır.
 • Döngüsel tepkime her seferinde FADH2 ve NADH üretir.  
 • Açil-Koa olarak palmitoil-Koa alalım. Açil-Koa dehidrogenaz yardımı(2. ve 3. karbon atomlarındaki H atomu uzaklaştırılır.) ile trans enoil-Koa çevirilir.
 • Enoil-Koa hidrataz enzimi ile oluşan çift bağı doyurmak için su eklenir ve 3-hidroksiaçil-Koa oluşur
 • 3-hidroksiaçil-Koa dehidrogenaz aynı isimli substratını 3-ketoaçil-Koa dönüştürür.
 • 3-ketoaçil-Koa tiyolaz enzimi ile asetil-Koa ve 2 karbon azalmış açil-Koa yı oluşturur.
 • Açil-Koa aynı işlemler için başa döner, asetil-Koa ise sitrat döngüsü ile CO2 ye kadar parçalanır. 
 • Beta oksidasyonun fazla olması durumunda kanda keton cisimcikleri sayıca artış gösterir. Bu durum ketozis olarak adlandırılır. uzun süreçteki ketozis ketoasidoza yol açar.
 • Dİyabetes mellitus şekerin hücre içine yeteri kadar alınmamasından dolayı hücreler nerji sağlamak amacı ile yağ asitlerini kullanır. Bu durum ketoasidozun en öenmli nedenidir. 

Merak ettiğinizi anlamadığınızı yorumlarda belirtin yardımcı oluruz. İyi günler...

Yorum Gönderme

0 Yorumlar