TCA Döngüsü Rol Alan Enzimler Krebs

TCA Döngüsü Rol Alan Enzimler Krebs

TCA DÖNGÜSÜ (KREBS)

Sitrik asit döngüsü, TCA dönüsü, krebs döngüsü ve trikarboksilik asit döngüsü olarakta bilinir. Mitokondride gelişen asetil-Koa kalıntılarının oksitlendiği ve ATP oluşumu ile bağlantılı elektron transport zincirinde yeniden oksitlenen koenzimlerin de indirgendiği bir döngüdür.
Bu döngü karbonhidratların lipitlerin ve proteinlerin oksidasyonunda son ortak yoldur, çünkü glikoz yağ asitleri ve aminoasitler metabolizmaları sonucu asetil-Koa ya yada döngünün diğer ara ürünlerine dönüştürülürler.

Krebs Döngüsünün Basamakları

krebs döngüsü sitrik asit siklüsü ve tca döngüsü diye adlandırılır. asetil-koa nın metabolizması
Sitrik asit döngüsü

 • Döngü asetil-Koa ile okzaloasetat ın birlikteliği sonucu oluşan sitraz sentezi ile başlar, görev alan enzim sitrat sentaz dır. 
 • Sitrat akonitaz enzimi varlığında H2O kaybederek cis-akonitat a dönüşür.Fluroasetat akonitaz'ı inhibe eder. Cis-akonitat aynı enzim varlığınıda izositrat'a dönüşür. 
 • İzositrat dehidrogenaz enzimi aynı isimli substratını okzalosüksinat'a hemen ardından alfa-ketoglutarat'a dönüştürür.(1 NAD, NADH dönüşür.)
 • Alfa-ketoglutarat süksünül-Koa ya dönüşür. burada da NAD'dan NADH üretilir. Arsenik bu basamağı inhibe eder. 
 • Süksinil-Koa süksinat tiyokinaz enzimi ile bir ATP molekülü oluşturarak süksinat'a dönüşür.
 • Süksinat dehidrogenaz enzimi aynı isimli substratını FAD'dan FADH2 oluşturarak fumarat'a dönüştürür. Malonat bu basamağı inhibe eder. 
 • Son olarak fumarat fumaraz enzimi ile L-malat'a ardından malat dehidrogenaz enzimi L-malat'ı NAD'dan NADH oluşturmak üzere okzaloasetat'a dönüştürür.
 • 3 numaralı basamağı Fluroasetat inhibe eder.
 • 6 numaralı basamağı Malonat inhibe eder.
Sitrik asit döngüsü önemli notlar:

 • Sitrik asit döngüsü glukoneogenez, lipogenez ve amino asit sentezinde önemli bir yere sahiptir. 
 • Elektron transport sisteminde oksitlenen koenzimleri yeniden indirgediği için ATP sentezinin süreklilik kazanmasında rol alır.
 • Çok sayıda asetil-Koa nın az miktarda okzaolasetat ile birlikteliği döngünün başlaması için yeterlidir.
 • Bir döngü sonunda 3 molekül NADH, 1 molekül FADH2 ve 10 ATP oluşur. 
 • B grubu vitaminlerden riboflavin(FAD), niasin(NAD), tiyamin(B1) ve pantotenik asit kofaktör olarak kullanılır. 
 • TCA döngüsü yalnızca iki karbonlu birimlerin oksidasyonunu sağlayan bir yol olmayıp, amino asitlerin transaminasyon ve deaminasyon ile oluşan metabolitlerin birbirine dönüşümünde çok önemli rol oynayan, transaminasyon ile amino asit sentezi için, ayrıca glukoneogenez ve yağ asidi sentezi için substrat sağlayan bir döngüdür. Bu şekilde hem oksidatif hem de sentez yollarında işlev gördüğü için amfibolik olarak nitelendirilir.
Merak ettiklerinizi anlamadığınız yerleri sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. İyi Günler...

Yorum Gönderme

0 Yorumlar