Aminoasitlerin Sınıflandrılması

Aminoasitlerin Sınıflandrılması

AMİNOASİT SINIFLANDIRMASI

İnsanda bulunan L-alfa Amino asitler ve türevleri protein yapısına katılmakla kalmayıp sinir iletimi, porfirin, pürin, pirimidin ve üre sentezi gibi çok farklı hücresel işlevlere katılırlar. Amino asitlerin peptid adı verilen kısa polimerleri nöroendokrin sistemde hormonlar nörotransmitterler gibi önemli rolleri üstlenirler. insanlar yalnızca L yönelimli amino asitleri kullanır. D yönelimli aminoasitler genellikle bakterilerin hücre duvarında bulunur.(D-Glutamik asit vb.)
+Selenosistein yaşamın her tarafında yer alan proteinlerde bulunan L-alfa Amino asittir. 21. amino asid olarak bilinir.
+Proteinlerde sadece L-alfa aminoasitler bulunur.
+Aminoasitler pozitif negatif veya sıfır net yük taşıyabilirler. İyonize olabilen -COOH ve-NH3 çözelti halinde proton alarak veya vererek aminoasidin yüklenmesine olanak sağlar.
+Proteinlerdeki peptit bağları arasında kısmi çift bağ bulunur. kısmi çift bağ denmesinin nedeni atomlar arasında yapılan uzaklık değerlerinin tek bağ ve çift bağ arasında bir değer göstermesidir.

(OH) Hidroksil Gruplu Yan Zincirliler 

                                                                     pK1                                  pK2                       pK3

 1. Tirozin             Tyr[Y]                        2.2                       9.1                        10.1                 
 2. Treonin            Thr[T]                        2.1                       9.1                        13
 3. Serin                Ser[S]                        2.2                        9.2                        13

Aromatik Halka İçeren Yan Zincirliler

 1. Histidin              His[H]                    1.8                        9.3                      6.0
 2. Fenilalanin         Phe[F]                     2.2                       9.2
 3. Tirozin               Tyr[Y]                     2.2                       9.1                      10.1
 4. Triptofan            Trp[W]                    2.4                       9.4

Alifatik Yan Zincirliler

 1. Glisin                Gly[G]                    2.4                         9.8
 2. Alanin               Ala[A]                    2.4                         9.9
 3. Valin                 Val[V]                     2.2                         9.7 
 4. Lösin                Leu[L]                     2.3                         9.7 
 5. İzolösin             Ile[I]                       2.3                         9.8

Kükürt Atomu İçeren Yan Zincirliler

 1. Sistein               Cys[C]                   1.9                          10.8                   8.3
 2. Metyonin           Met[M]                 2.1                          9.3

Asidik grupları veya Amidlerini İçeren Yan Zİncirliler

 1. Aspartik Asid        Asp[D]               2.1                           9.9                     3.9
 2. Asparajin               Asn[N]               2.1                           8.8
 3. Glutamik Asid       Glu[E]               2.1                           9.5                      4.1
 4. Glutamin                Gln[Q]              2.2                           9.1

Bazik grupları İçeren Yan Zincirliler

 1. Arjinin                 Arg[R]                1.8                             9.0                      12.5
 2. Lizin                    Lys[K]                2.2                             9.2                      10.8
 3. Histidin                His[H]                1.8                             9.3                      6.0                 

İmino Asid

 1. Prolin                   Pro[P]                2.0                            10.6

Esansiyel Aminoasitler

 1. Valin
 2. *Arjinin
 3. *Histidin
 4. Lösin
 5. Lizin
 6. İzolösin
 7. Metyonin
 8. Fenilalanin
 9. Triptofan
 10. Threonin
              *yarı esansiyel aminoasitlerdir.
şifre yaparak akılda tutabilirsiniz  VAHİLLİ MEFET

Merak ettiğinizi anlamadığınızı yorumlarda belirtin yardımcı oluruz. İyi günler...

20 aminoasit kısaltmaları ve uzun adı
Aminoasit kısaltmalarıYorum Gönderme

0 Yorumlar